Vestmarka kirke ligger flott til oppe på bakken med utsikt til Harstadsjøen og Klanderudtjernet.  Den er bygget i typisk 1800-tallstil etter tegninger fra arkitekt Ludvig Bergh. Langskip med høyt klokketårn over våpenhuset, kirkene skulle være store (350 sitteplasser) slik at mange kunne delta på gudstjenestene.

Kirken sto ferdig i 1883, og ble vigslet 24. oktober s.å.

Siden det bare var en kirke i Eidskog ble det langt å gå for de som bodde i utkantene av kommunen.  Særlig langt ble det nok for de som bodde på Vestmarka og mot Aurskog Høland.  Utover på 1800 tallet økte befolkningen sterkt og man ønsket seg sin egen kirke.  Kirkesaken var oppe en rekke ganger, først i 1860 åra, i 1872 og 1875 før man fikk byggetillatelse i 1881.

Altertavla er fra 1933 og viser en fredfull medfølende Jesus, med innskriften ”Jeg vil gi eder hvile”.  Vestmarka kirke er den eneste i Eidskog som har glassmalerier, disse ble satt inn i 1952 en på hver side av altertavla i koret.  Det ene har lammet som motiv det andre pelikanen.  Begge gamle kristne symboler.

Antall besøkende pr. år er ca 3.000.