Kr. Himmelfartstorsdag, 21.mai ble både nytilsatt kapellan Janne Sannesmoen og Diakon Mona Teresa Vandrer innsatt i våre menigheter.

Vi er så glade over å ha dere her. Lykke til i tjenestene.