UTVALGENE

Eidskog og Vestmarka menighetsråd har sammen nedsatt ulike utvalg som skal ha det kontinuerlige arbeidet med ulike sider ved menighetslivet.

I Eidskog har vi følgende utvalg:

GUDSTJENESTEUTVALGET arbeider med menighetens gudstjenesteliv:

1.Hva slags gudstjenester skal vi ha?

2. Hva slags liturgi skal gudstjenestene ha?

3. Kirkekaffe – kirkeverter?

4. Barnekrok i kirken osv.?

Medlemmer i gudstjenesteutvalget:

 1. Sigurd Delviken
 2. Hans Dyblie
 3. Sigrid Bråthen, organist
 4. Bettina Eckbo, sokneprest
————————————–
TROSOPPLÆRINGSUTVALGET arbeider med all trosopplæring som skjer i menigheten, for barn og unge mellom 0-18 år.
1.Utarbeider trosopplæringstilbud
2.Planlegger og arrangerer de ulike tiltakene med andre ansatte og frivillige.
Medlemmer i Trosopplæringsutvalget:
 1. Bettina Eckbo – sokneprest
 2. Janne Sannesmoen – kapellan
 3. Marianne E. Vold – Vestm.men.råd
 4. Wenche Berger – Eidskog men.råd
 5. Elin Kampen – frivillig
 6. Elisabeth Amundsen – frivillig
 7. Else Marie Bråthen – frivillig
—————————————
KENYA-KOMITÈEN
Eidskog menighet har et samarbeid med Ungdomssenteret Uzima senter i Kenya, som hjelper barn og unge til å få utdannelse og hjelp i hverdagen.
Kenya- komiteen arbeider med å følge opp dette hjelpeprosjekt, både med hensyn til kontakten med Kenya, innsamling av penger og informasjon til menigheten.
Medlemmer i Kenya-komitèen:
 1. Janne Sannesmoen, kapellan
 2. Solveig Grepperud – Eids.men.råd
 3. Håkon Hauer – Vestm.men.råd
 4. Menighetens Kenyakontakt: Nils Christian Faarlund

—————————————-

Diakoni betyr kirkens omsorgtjeneste.

DIAKONIUTVALGET  arbeider med tilbud som:

 1.Babysang
 2.Åpen lunsj (med Frivillighetessentralen)
 3.Besøkstjeneste til eldre
 4.Lunsj/Kaffe på Koppangtunet, Skotterudtunet og Bakketunet.
Medlemmer i Diakoniutvalget:
 1. Mona-Teresa Vandrer – diakon
 2. Eirin Østby – frivillig
 3. Anne Marie Gullberg – frivillig
 4. Kjersti Jørgensen – frivillig
 5. Anne Gunn Pramm Platek – frivillig
 6. Heidi Kolstad – Eids.men.råd
 7. Bjørg Ruud – Eids.men.råd
 8. Ida Kraft – Vestm.men.råd
—————————————–
KIRKEMUSIKALSK UTVALG arbeider med menighetens kirkemusikalske tilbud.
Dette er først og fremst konserter,
men også salmekvelder, solister i gudstjenester m.m.
Medlemmer i Kirkemusikalsk utvalg:
 1. Bettina Eckbo, sokneprest
 2. Sigrid Bråthen, organist
 3. Lars A. Mensonides, organist
 4. Anita R.Johnsen, E.men.råd
 5. Solveig Rapstad, V.men.råd

——————————————-

Redaksjonen i MENIGHETSBLADET arbeider med det som skal stå i menighetsbladet.
Redaksjon menighetsbladet:
 1. Janne Sannesmoen/Bettina Eckbo, redaktør
 2. Anne Gunn Pramm Platek – frivillig
 3. Gro Rudberg – Eids.men.råd
 4. Marit Nordal

Redaksjon Jul i Eidskog:

1. Solveig Grepperud, redaktør
2. Bettina Eckbo