Vil du bli medlem av Den norske kirke?

Ta kontakt med Kirkekontoret på Skotterud! Det er dåpen som gir medlemskap i kirken, hvis du ikke er døpt fra før.

Den som er døpt, men ikke står som medlem i Den norske kirke, kan benytte skjemaet nedenfor til å melde seg inn i kirken.

Innmelding skal vanligvis finne sted i den menigheten hvor en er bosatt og må skje ved personlig frammøte. En må da dokumentere at en er døpt (ha med dåpsattest) og oppgi eget fødselsnummer (11 siffer). • Merk at personer som døpes i utlandet og som ønsker å være medlem av Den norske kirke må meldes inn ved Kirkekontoret, i tillegg til dåpen.

Dersom du er døpt i et annet kristent kirkesamfunn trenger du ingen ny dåp for å bli medlem i Den norske kirke. Innmelding i Den norske kirke forutsetter at du ikke også er medlem av andre trossamfunn.  Du kan melde deg inn i Den norske kirke selv om du tidligere er utmeldt av denne kirken. For mer informasjon: Les bestemmelsene om medlemskap fra kirken.no. Her finner du også mer om de rettighetene du har som kirkemedlem.

Vil du melde deg ut?

Utmelding kan skje ved henvendelse til kirkekontoret, eller elektronisk på nettet. Enten skriftlig eller ved personlig frammøte (jf kirkeloven § 3).   Ved utmelding skal en oppgi fødsels- og personnummer.

Dersom du ikke er døpt er du heller ikke medlem av Den norske kirke. Ta kontakt med ditt lokale menighetskontor dersom du ønsker å kontrollere om du eventuelt er feilaktig oppført i Den norske kirkes medlemsregister. Den kontrollen skjer ved oppslag på ditt fødsels- og personnummer.

Skjema for inn- og utmelding av Den norske kirke:

  • Innmelding i Den norske kirke >  MS Word   > PDF
  • Innmelding av barn i Den norske kirke (gjelder døpte barn under 15 år) >  MS Word   > PDF
  • Utmelding av Den norske kirke >  MS Word   > PDF
  • Utmelding av barn i Den norske kirke (gjelder døpte barn under 15 år) >  MS Word   > PDF
  • Melding om barn kirketilhørighet ( i h.h.t. Kirkelovens § 3 nr. 2) >  MS Word   > PDF