Velkommen som konfirmant i Kirken!

Her kommer litt info om hva det er å være konfirmant.

På fanen ”Livets gang/konfirmasjon” finner du mer informasjon om hva konfirmasjonen er.

Hva vil det si å være konfirmant?

Å være konfirmant vil si at du deltar på konfirmasjonsopplegget som går fra september til mai/juni hvert år. Konfirmasjonsåret avsluttes med en gudstjeneste hvor vi ber for alle konfirmantene.

Hva skjer i konfirmantåret?

Konfirmasjonstimer med undervisning, dans, sang, drama, snekring, maling, sying, Fadervår ++ I tillegg er det NATTA, fasteaksjonen, leir, musikal ++.

Hva må vi pugge og lære?

Vi pugger ingenting og håper det er masse å lære!

Hva må jeg gjøre for å bli konfirmant?

For å bli konfirmant trenger du bare sende inn innskrivningsskjemaet til Kirkekontoret, enten her på hjemmesiden (se Konfirmant/Innskrivning) eller du leverer innskrivningsskjemaet til prestene på innskrivningsdagen eller på Kirkekontoret.

Koster det noe?

I Eidskog koster det kr. 450,- å være konfirmant (aller helst skulle vi sett at det var gratis, men pga økonomien, har menighetsrådet sett seg nødt til å ta denne konfirmantavgiften).