Skjema/opplysninger sendes til: kirkekontoret@eidskog.kommune.no