Medlemmer: 

Solveig Rapstad, leder  (Vestm. men.råd)

Solveig Grepperud, nestleder (Eidskog men.råd)       

Wenche Berger (Eidskog men.råd)

Håkon Hauer (Vestm. men.råd)

Per Stenslet, kommunens repr.

Bettina Eckbo, sokneprest

Marit Nordal, kirkeverge

Varamedlemmer:

Raymond Myrvold (Eidskog men.råd)

Eirik Mobrenna (Vestm.men.råd)

Gjermund Fjeldskogen, kommunens repr.

Janne Sannesmoen, kapellan