Medlemmer:                                                              Varamedlemmer:

Solveig Grepperud (Eidskog men.råd)                 Wenche Berger (Eidskog men.råd)

Arild Christiansen (Eidskog men.råd)                 Raymond Myrvold (Eidskog men.råd)

Håkon Hauer (Vestm. men.råd)                        Eirik Mobrenna (Vestm. men.råd)

Solveig Rapstad (Vestm. men.råd)

Per Stenslet, kommunens repr.                   Gjermund Fjeldskogen, kommunens repr.

Bettina Eckbo, sokneprest                            kapellan

Marit Nordal, kirkeverge

Medlemmer:                                                             Varamedlemmer:

Solveig Grepperud (Eidskog men.råd)               (Eidskog men.råd)

Arild Christiansen (Eidskog men.råd)                 Sigurd Delviken (Eidskog men.råd)

Eirik Mobrenna (Vestm. men.råd)                        Marianne E.Vold (Vestm. men.råd)

Solveig Rapstad (Vestm. men.råd)

Per Stenslet, kommunens repr.                   Gjermund Fjeldskogen, kommunens repr.

Bettina Eckbo, sokneprest                                        May Helen Sæther, kapellan

Marit Nordal, kirkeverge