Det har stått kirke på Matrand i nesten 1000 år.  Eidskog kirke blir nevnt allerede i skriftelige kilder ved Håkon Håkonsson i 1223, og igjen i Biskop Eysteins bok fra 1394.  Den eldste kirken man fant rester etter under utgravinger i 1965, var bygget en gang på slutten av 1000 tallet begynnelsen på 1100 tallet.  Denne kirken var en enkel stavkirke, og mye taler for at denne brant ned, for det ble funnet brannlag under utgravinger i 1965.  Det ble bygget en ny stavkirke etter brannen i andre halvdel av 1200 tallet.  Denne var litt større enn den som brant, og denne ble stående til den ble revet til fordel for den kirken som står i dag.  Denne hvitmalte korskirken som står på kirkestedet i dag er bygget i 1665.

Kirkene på Matrand var viet i katolsk tid til Hellig Olav, og det var reist et Olavskors i nærheten av kirka.  I tillegg til korset var det et sælehus på stedet som ble brukt av pilegrimer på vei til Nidaros og Olav den Helliges grav.  Ett nytt Olavkors er reist på Matrand i år 2000 til minne om dette, og er tenkt som et hvilested på reisen.  Olsokgudstjenestene i Eidskog begynner ved dette korset.

Den eneste gjenstanden som er igjen etter de gamle kirkene er kirkeklokka og døpefonten i kleberstein som en mener er fra 1100-tallet.  I denne ligger det et dåpsfat i messing fra 1682 og det finnes også en messing dåpsmugge.

Altertavla i kirka er laget i furu og er fra 1667.  Som sentralt motiv har den et krusifiks med den bekronede og seirende Kristus, og en rekke andre utskjæringer som er typisk for tiden den er laget.  Innskåret på altertavlen står det: ”Til Guds ære og denne kirches beprydelse hafver koma foget Iohan Stenkul med sin dydige hustru Brgitte Clvsusd ladet denne alter tafle bekaaste d 17. julii 1667”.

Kirka ble forandret innvendig i 1856.  Da ble blant annet dagens altertavle fjernet.  Denne kom tilbake til kirken i 1965 når man prøvde å tilbakeføre kirka til slik den hadde vært i 1850 åra.  Den har også blitt pusset opp en rekke ganger i løpet av årene, slik at den kirka vi har i dag, er nok en del forandret fra den opprinnelige. Nå er det igjen tid for generelt vedlikehold. Den trenger bl.a. et nytt malingsstrøk og nytt varmeanlegg. Kirken er et brukshus, og ikke et museum. Det er omtrent 30 gudstjenester i denne kirken i løpet av et år i tillegg til begravelser, konserter og andre arrangement. Antall besøkende er ca. 15.000 pr.år.