BARN (0-12 år)

 Her ser du hva som skjer for barn i Kirken i Eidskog! Se også Plan for trosopplæring i Eidskog for mer informasjon (se hovedfanen ”barn og unge”)  Nærmere dato for de ulike aktivitetene blir slått opp på ”Hjem” her på hjemmesiden med informasjon og eventuell påmelding.

ÅR?  DÅP!

 • Tid: Ring kirkekontoret for å avtale dåp på en gudstjeneste som passer.
 • Sted: En av kirkene i Eidskog kommune eller en annen kirke. Bor du i Eidskog blir du uansett skrevet inn i kirkeboka her.
 • NB: Før dåpen tar presten kontakt med dere for en samtale om det praktiske rundt dåpen og hva dåpen betyr. Les mer om dåp på vår side om dåp (se ”livets gang”/”dåp”)

    0-2 ÅR? BABY- OG SMÅBARNSSANG!

 • Tid: Hver onsdag kl. 11.00 på våren og høsten
 • Sted: Kirkekontoret på Skotterud
 • Litt om aktiviteten: En time med sang, rytmer og enkel servering for alle babyer og småbarn med foreldre.

  2-10 ÅR? FAMILIENS TORGDAG!

 • Tid: Juni
 • Sted: Ved en av kirkene i Eidskog
 • Litt om arrangementet: Dette er Barnas kirkedag. Sang, lek, spill og stand med materiell om trosopplæring som kan bestilles/kjøpes.

   4 ÅR? UTDELING AV MIN KIRKEBOK!

 • Tid: På gudstjeneste med høsttakkefest om høsten
 • Sted: Gudstjeneste i alle tre kirkene i Eidskog
 • Litt om aktiviteten: Å dele ut 4-årsbok har blitt en mangeårig tradisjon i kirken i Eidskog. Møt opp i kirken du hører til – og passer ikke datoen for det kan du møte opp i en av de andre kirkene. Invitasjon kommer i posten til alle 4-åringer.

  4-15 ÅR? KARNEVALSGUDSTJENESTE!

 • Tid: Fastelavnssøndag kl. 11.00
 • Sted: I en av kirkene i Eidskog (sjekk Hjem, i menighetsbladet eller Glåmdalen)
 • Merknad: Kom gjerne utkledd!
 • Etter gudstjenesten er det kirkekaffe med ”katta-i-sekken”!

  5 ÅR? GUDSTJENESTE FOR 5-ÅRINGER!

 • Tid: 5. søndag i åpenbaringstiden
 • Sted: I en av kirkene i Eidskog (se Hjem)
 • Tema: Hva er et under?
 • Lære om underfortellingene i Bibelen.
 • Alle 5-åringer i Eidskog skal få en invitasjon i posten. Hvis du er 5 år og ikke har fått brev, kan du bare møte opp i kirken likevel.

  5-12 år? SØNDAGSSANG!

 • Tid: En søndag i hver måned kl. 09.30-12.00
 • Sted: Eidskog kirke
 • Opplegget er: Kl. 09.30-10.00: Vi øver på en eller to sanger som skal fremføres i gudstjenesten.
 • Kl. 10.00-10.30: Søndagsskole
 • Kl. 10.30: Boller og saft
 • Kl. 11.00-12.00: Gudstjeneste med fremføring

  6 ÅR? DÅPSSKOLE FOR 6-ÅRINGER!

 • Tid: 4 ganger i fastetiden + delta på gudstjenesten på palmesøndag
 • Sted: Eidskog kirke
 • Litt om dåpsskolen: På dåpsskolen lærer 6-åringene mer om sin egen dåp og påske. Vi maler påskeegg, lager nattverdbrød, lærer om symboler, synger sanger, maler, tegner og øver på danser til konfirmantmusicalen!

    GÅR DU I 2. KLASSE? TÅRNAGENTDAG!

 • Tid: En søndag i februar kl. 13.00-19.00
 • Sted: Eidskog kirke
 • Litt om tårnagentdagen: Tårnagentdagen er en dag hvor alle som går i 2. klasse i Eidskog kan være tårnagenter i Eidskog kirke. De skal utforske kirkerommet, gå opp i tårnet, møte en hemmelig levende person fra Bibelen, lære om og male symboler m.m. Dagen avsluttes med en egen tårnagent-gudstjeneste.
 • Alle som går i 2. klasse får invitasjon til tårnagentdagen i posten.

   GÅR DU I 5. KLASSE? UTDELING AV BIBELEN

 • Tid: En gang i løpet av skoleåret
 • Sted: På Skotterud og Magnor skole
 • Litt om utdelingen: I Eidskog har det vært en tradisjon i mange år at alle som går i 5. klasse får en bibel (tidligere det nye testamentet) hver som gave fra kirken.
 • Da kommer presten(e) til skolen og alle som ønsker det i 5. klasse får den utdelt i klasserommet.

  GÅR DU I 6. KLASSE? LYSVÅKEN!

 • Tid: På senhøsten, gjerne 1. søndag i advent
 • Sted: Eidskog kirke
 • Litt om LysVåken: LysVåken betyr overnatting i kirken. Alle 6. klassingene kommer til kirken lørdag ettermiddag og er der til søndag formiddag. LysVåken avsluttes med at LysVåken-barna deltar og er med og lager gudstjenesten kl. 11.00. Invitasjon kommer i posten!