Avskjedsgudstjeneste for May Helen Sæther i Vestmarka kirke søndag 14.januar kl.11.00

May Helen 2