UTVALGENE

Eidskog og Vestmarka menighetsråd har sammen nedsatt ulike utvalg som skal ha det kontinuerlige arbeidet med ulike sider ved menighetslivet.

I Eidskog har vi følgende utvalg:

Gudstjenesteutvalget arbeider med menighetens gudstjenesteliv:

1.Hva slags gudstjenester skal vi ha?                2.Hva slags liturgi skal gudstjenestene ha?    3.Kirkekaffe – kirkeverter?                                4.Barnekrok i kirken osv.?

Gudstjenesteutvalget:

 1. Lars Solberg
 2. Sigurd Delviken
 3. Tone Samsonstuen
 4. Sigrid Bråthen, organist
 5. Bettina Eckbo, sokneprest

 

 

 

 

 

 

 

 

Trosopplæringsutvalget arbeider med all trosopplæring som skjer i menigheten, for barn og unge mellom 0-18 år.
1.Utarbeider trosopplæringstilbud
2.Planlegger og arrangerer de ulike tiltakene med andre ansatte og frivillige.

Trosopplæringsutvalget:

 1. Susanne Hjerpseth
 2. Marianne E. Vold
 3. Elin Kampen
 4. Bettina Eckbo, sokneprest
 5. Morten H.Grindvoll, kapellan
Eidskog menighet har et samarbeid med Ungdomssenteret Uzima senter i Kenya, som hjelper barn og unge til å få utdannelse og hjelp i hverdagen.
Kenya- komiteen arbeider med å følge opp dette hjelpeprosjekt, både med hensyn til kontakten med Kenya, innsamling av penger og informasjon til menigheten.

Kenya-komitèen:

 1. Trond Johansen
 2. Håkon Hauer
 3. Morten H.Grindvoll, kapellan

Samt menighetens Kenyakontakt: Nils Christian Faarlund

 

Diakoni betyr kirkens omsorgstjeneste. Diakoniutvalget arbeider med tilbud som:
 1.Babysang
 2.Åpen lunsj (med Frivillighetessentralen)
 3.Besøkstjeneste til eldre
 4.Lunsj/Kaffe på Koppangtunet, Skotterudtunet og Bakketunet.

Diakoniutvalget:

 1. Eirin Østby
 2. Anne Marie Gullberg
 3. Kjersti Jørgensen
 4. Anne Gunn Pramm Platek
 5. Morten H.Grindvoll, kapellan

 

Kirkemusikalsk utvalg arbeider med menighetens kirkemusikalske tilbud.
Dette er først og fremst konserter,
men også salmekvelder,
solister i gudstjenester m.m.

 

 

Kirkemusikalsk utvalg:

 1. Sigrid Bråthen, organist
 2. Anita R.Johnsen, E.men.råd
 3. Solveig Rapstad, V.men.råd
 4. Håkon Hauer, V.men.råd,
 5. Bettina Eckbo, sokneprest
 6. Lars A. Mensonides

 

 

 

Redaksjonen i menighetsbladet arbeider med det som skal stå i menighetsbladet.

Redaksjon menighetsbladet:

 1. Bettina Eckbo, redaktør
 2. Anne Gunn Pramm Platek
 3. Kjell Gullberg
 4. Hans Dyblie
 5. Gro Rudberg
 6. Marit Nordal

Redaksjon Jul i Eidskog:

Samme redaksjon som i menighetsbladet