UTVALGENE

Eidskog og Vestmarka menighetsråd har sammen nedsatt ulike utvalg som skal ha det kontinuerlige arbeidet med ulike sider ved menighetslivet.

I Eidskog har vi følgende utvalg:

Gudstjenesteutvalget arbeider med menighetens gudstjenesteliv:

1.Hva slags gudstjenester skal vi ha?                2.Hva slags liturgi skal gudstjenestene ha?    3.Kirkekaffe – kirkeverter?                                4.Barnekrok i kirken osv.?

Gudstjenesteutvalget:

 1. Sigurd Delviken
 2. Hans Dyblie
 3. Sigrid Bråthen, organist
 4. Bettina Eckbo, sokneprest

 

 

 

 

 

 

 

 

Trosopplæringsutvalget arbeider med all trosopplæring som skjer i menigheten, for barn og unge mellom 0-18 år.
1.Utarbeider trosopplæringstilbud
2.Planlegger og arrangerer de ulike tiltakene med andre ansatte og frivillige.

Trosopplæringsutvalget:

 1. Wenche Berger
 2. Marianne E. Vold
 3. Elin Kampen
 4. Bettina Eckbo, sokneprest
 5. Morten H.Grindvoll, kapellan
Eidskog menighet har et samarbeid med Ungdomssenteret Uzima senter i Kenya, som hjelper barn og unge til å få utdannelse og hjelp i hverdagen.
Kenya- komiteen arbeider med å følge opp dette hjelpeprosjekt, både med hensyn til kontakten med Kenya, innsamling av penger og informasjon til menigheten.

Kenya-komitèen:

 1. Solveig Grepperud – Eids.men.råd
 2. Håkon Hauer – Vestm.men.råd
 3. Morten H.Grindvoll, kapellan

Samt menighetens Kenyakontakt: Nils Christian Faarlund

 

Diakoni betyr kirkens omsorgstjeneste. Diakoniutvalget arbeider med tilbud som:
 1.Babysang
 2.Åpen lunsj (med Frivillighetessentralen)
 3.Besøkstjeneste til eldre
 4.Lunsj/Kaffe på Koppangtunet, Skotterudtunet og Bakketunet.

Diakoniutvalget:

 1. Eirin Østby – frivillig
 2. Anne Marie Gullberg – frivillig
 3. Kjersti Jørgensen – frivillig
 4. Anne Gunn Pramm Platek – frivillig
 5. Heidi Kolstad – Eids.men.råd
 6. Bjørg Ruud – Eids.men.råd

 

Kirkemusikalsk utvalg arbeider med menighetens kirkemusikalske tilbud.
Dette er først og fremst konserter,
men også salmekvelder,
solister i gudstjenester m.m.

 

 

Kirkemusikalsk utvalg:

 1. Sigrid Bråthen, organist
 2. Anita R.Johnsen, E.men.råd
 3. Solveig Rapstad, V.men.råd
 4. Bettina Eckbo, sokneprest
 5. Lars A. Mensonides

 

 

 

Redaksjonen i menighetsbladet arbeider med det som skal stå i menighetsbladet.

Redaksjon menighetsbladet:

 1. Bettina Eckbo, redaktør
 2. Anne Gunn Pramm Platek – frivillig
 3. Hans Dyblie – Vestm.men.råd
 4. Gro Rudberg – Eids.men.råd
 5. Marit Nordal

Redaksjon Jul i Eidskog:

Samme redaksjon som i menighetsbladet