Det var mange som kom og hørte mye flott musikk og gode tekster!!! Totalt kom det inn kr. 14.500,- til støtte til Uzima Centre -Håpets Senter – i Nairobi i Kenya. (Menighetens hjelpeprosjekt.)

Medvirkende var: Botan, June Maribo, Laila Sagli, Anita Skulstad, Sten Tuhus, Fredrik Gylterud, Siv Monica Berg, Tom Høiby, Joachim Olsson, Bengt Olsson, Heidi Iren Pettersen, Birgit Fjeld og Vivvi-Ann og Anne Huse.

JENTEKORBilde Botan