Skriftemål

Skriftemålet er en svært gammel og helt særegen seremoni i kirken.

I katolske land vil en finne spesielle skriftestoler der skriftefar(prest) og den som kommer til skrifte sitter på hver sin side av en vegg og bare kan høre hverandre.

I vår kirke forgår skrifte normalt inne i kirken ved alteret, men det er bare prest og den som vil skrifte til stede.

Det betyr at skriftemålet har noen klare forutsetninger:

  1. Alt som blir sagt eller fortalt er taushetsbelagt.
  2. Ingenting av det som kommer fram kan brukes i noen juridisk eller rettslig sammenheng
  3. Den som skrifter kan ikke påberope seg å ha gjort opp med andre mennesker på bakgrunn av et skriftemål.

Alle kan når som helst be om et skriftemål i kirken. Vanligvis er det en direkte henvendelse til en av prestene som så avtaler tid for et møte.

Den som vil skrifte kan ha en egen sak som tynger livet og som ikke en klarer å snakke om eller legge fra seg, eller det kan være et ønske om å få se seg selv i et skriftespeil.

I første tilfelle er det den som kommer som forteller og bestemmer hva som skal sies, i det andre tilfellet er det presten som stiller konkrete og ofte nærgående spørsmål og som leder samtalen.

Når denne samtalen er ført til ende skal presten gå over til neste del som handler om å gi Guds tilgivelse for det som nå er snakket om og bekjent.

Dette har Jesus selv sagt og vi kaller det ”binde og løse makten”, se Matt. 16. 19.

Vi har en enkel seremoni for å vise at nå er du løst fra det som bandt deg.

Her handler presten på vegne av Gud slik Jesus sier til Peter.

Det er viktig at vi ikke handler på vegne av andre mennesker. Dersom du bekjenner noe der andre mennesker er blitt skadelidende så vil presten oppfordre deg til å finne en måte å be om tilgivelse for det. Ofte vil presten også kunne være med deg til den delen av et oppgjør, men ingen prest kan gjøre det for deg eller på vegne av andre mennesker.

Skriftemålet er en god måte å avslutte en sak på men det er greit å vite at vi kan be om tilgivelse også når vi er helt alene eller for eksempel ved å gå til nattverd.