Kirketjener/kirkegårdsarb. 100 %,

 

Eidskog kirkelige fellesråd har 100 % ledig stilling som kirketjener/kirkegårdsarbeider.

50 % er på Vestmarka kirke/kirkegård. Resterende 50 % er på de andre kirkene/kirkegårdene.

Helge-/og høytidsarbeid inngår i stillingen.

 

Arbeidsoppgavene er varierte og mangfoldige. Bl.a.

– Gravearbeid

– Stell av kirkegårdsanlegg og forefallende arbeid på kirkegården

– Forberedelse og deltakelse ved kirkelige handlinger og andre arrangement

i kirkene.

– Tilsyn, renhold og div. vedlikehold av kirkebygg og tilhørende bygninger,

 

Det søkes etter en person som er omgjengelig, serviceinnstilt, nøyaktig, har evne til selvstendig utførelse av arbeidsoppgaver og har grunnleggende maskinkunnskap.

 

Det legges vekt på relevant utdanning og arbeidserfaring, personlig egnethet,

gode samarbeidsevner og fleksibilitet.

Søkere må disponere egen bil.

 

Eidskog kirkelige fellesråd tilbyr varierte arbeidsoppgaver i et lite, men hyggelig miljø, pensjonsordning og lønn etter avtale.

 

Ved tiltredelse er det krav om medlemskap i Den norske kirke, og framleggelse av politiattest.

 

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henv. til kirkeverge: Marit Nordal, tlf: 62 83 37 84 el. mob. 992 29 151.

Søknad med CV sendes til: Eidskog kirkekontor, pb.14,2231 Skotterud, eller på

e-mail til: marit.nordal@eidskog.kommune.no

 

Søknadsfrist: 19.juli 2019.