BRUK STEMMERETTEN DIN!

Det skal velges nytt bispedømmeråd/Kirkemøtet og nye menighetsråd.  Det er tre lister ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet, Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke.

Eidskog og Vestmarka menighetsråd har bare en liste hver.

Det kan også forhåndsstemmes på kirkekontoret fra 12.august, mandag – onsdag + fredag kl.10-14.