Søndag 7. april                           

5. søndag i fastetiden

kl.11.00 Magnor kirke

Gudstjeneste med dåp og nattverd. Årsmøte etter gudstjenesten.
Prest: Bettina Eckbo og Morten Hagen Grindvoll
Ofring: Kirkemusikalsk utvalg

kl.13.00 Vestmarka kirke

Gudstjeneste med nattverd.

Prest: Morten Hagen Grindvoll

Ofring: Kirkestua

 

Søndag 14. april                             

Palmesøndag

kl.11.00 Eidskog kirke

Familiegudstjeneste m/avslutning av dåpsskolen for 6-åringer.

Tobago deltar.

Prest: Bettina Taugbøl Eckbo

Ofring: Menighetens barne- og ungdomsarbeid

 

Torsdag 18. april                          

Skjærtorsdag                                 

kl.11.00 Helsetunet

Påskegudstjeneste m.nattverd

Prest: Morten Grindvoll

kl.19.00 Magnor kirke

Måltidsgudstjeneste
Prest: Morten Hagen Grindvoll, Bettina Eckbo
Ofring: Menighetens Diakoniutvalg

 

Fredag 19. april                              

Langfredag

kl.18.00 Vestmarka kirke

Pasjonsgudstjeneste
Prest: Bettina Eckbo

 

Lørdag 20. april

Påskenatt

kl.23.30 Eidskog kirke

Midnattsgudstjeneste m.konfirmantdåp

Prest: Morten Hagen Grindvoll, Bettina Eckbo

 

Søndag 21. april                              

Påskedag

kl.08.00 Magnor kirke

Påskeotte

Prest: Bettina Eckbo

Ofring: Kenya

kl.11.00 Eidskog kirke

Høytidsgudstjeneste

Prest: Morten Grindvoll

Ofring: Kenya

 

Mandag 22. april                            

2.påskedag                                     

kl.11.00 Vestmarka kirke

Høytidsgudstjeneste

Prest: Morten Grindvoll

Ofring: Kenya

 

Søndag 28.april

2.søndag i påsketiden

kl.11.00 Holseter grendehus

Gudstjeneste

Prest: Morten Grindvoll

Ofring: Holseter grendehus

 

Søndag 5.mai                                 

3. søndag i påsketiden

kl.11.00 Eidskog kirke

Gudstjeneste 

Prest: Bettina Eckbo

Ofring: SOS barnebyer