Dåp

Om dåp i kirken

I bygda vår, som de fleste andre steder i Norge, er det en lang tradisjon for å døpe barn i løpet av de første månedene av livet.

De fleste velger å døpe barnet i den kirken de hører til, men det står alle fritt å velge kirke for dåp. Det betyr at vi ofte får besøk av gamle Eidskoginger som ønsker å døpe barna sine i den kirken de selv føler at de hører til. Og det betyr at noen som bor her i bygda vil døpe barnet sitt andre steder. Alle nyfødte får en skriftlig orientering om dåpen og vanligvis skal dåp uansett meldes til kirkekontoret der du bor. Rett før dåpen tar en av prestene kontakt for å gjøre praktiske avtaler og prate litt om det nye medlemmet og plassen i menighet og kirke.

Det er flere grunner som er vanlige å bruke når en velger å døpe barnet sitt:

–       for noen er det slik at tradisjonen i familien teller mest

–       for noen vil det å være en del av kirkens fellesskap være det som teller

–       for noen er det viktig å bringe barnet til akkurat den kirken hvor vi selv hører hjemme

–       for noen vil tryggheten om at dåpen gir rett til å være Guds barn bli det viktigste

Alle grunner er gode nok, og når vi døper barna lærer vi at Gud setter vi dem inn i et fellesskap i hans rike, med menigheten, med den verdensvide kirken, med faddere og slekt. Alle barn har den samme retten til dåp. Og det er ingen andre krav for å bringe et barn til dåp enn at faddere skal være konfirmerte medlemmer i kirken. I andre kirkesamfunn vil forståelsen av hva dåpen betyr være annerledes enn hos oss. Og da vil også tidspunkt for dåp og form for dåp variere. I vår kirke er læren om dåpen slik at alle som er døpt, uansett hvilket kirkesamfunn det skjedde så er dåpen gyldig og kan ikke gjentas. Motsatt vil man noen ganger finne at andre kirkesamfunn krever ny dåp når man vil melde seg inn hos dem. Den som er døpt i en av kirkene i Eidskog er automatisk fullt medlem av kirken. Det betyr at alle døpte har de samme rettighetene til alle kirkens tjenester og at bare en egen utmelding fra kirken kan forandre på det.

Barn under 12 år følger normalt en eller begge foreldrenes medlemsskap. Dåpen finner vanligvis sted i søndagsgudstjenesten i en av kirkene i Eidskog. Mer informasjon om dåpsgudstjenesten finner du her.

Finn svar på flere spørsmål om dåp her!

Se mer informasjon om dåp i Den norske kirke på kirken.no.

Valg av faddere Alle som døpes skal ha 2-6 faddere. For å være fadder må man:

1) være konfirmant eller ha fylt 15 år

2) være medlem av Den norske kirke Les mer om å velge faddere her.

 Hva må vi huske på til dåpen? Her er en huskeliste til dåpen J!

 

Dåp av voksne

Døpe seg som ungdom? Konfirmant? Eller som voksen?

Mer om dåp av ungdom, voksne og voksne innvandrere

http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=53445

 

Musikalske innlegg i gudstjenesten? Ta kontakt med organisten eller presten og undersøk mulighetene!

Hva betyr de ulike tingene i kirken?

Les mer om symbolene i kirken knyttet til dåp her.

Hva kan vi gjøre for barnet etter dåpen? http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=3130