BARN OG UNGE

Kirken i Eidskog ønsker å være her for alle barn og unge

– som trenger et fellesskap,

– som har lyst til å vite mer om tro og kirke,

– som vil være med å lage gudstjenester og andre arrangementer i menighetene.

Vi ønsker å være et fellesskap der konkurranser er lek og læring er undring.

Vi arbeider for å utvikle et miljø der ingen er vinnere eller tapere, men hvor alle har egen verdi og egen plass.

Tiltak og arbeidsmåter finnes i en egen plan, men det er vårt mål at vi skal lete videre etter gode arbeidsformer og nye former for fellesskap.

Vi vil gjerne ha innspill og forslag til hva som kan gjøres annerledes eller hva som kan bli gjort for grupper og enkeltpersoner i bygda.

Vi er alltid på jakt etter medarbeidere i alle aldere for å gjøre en bedre jobb. Det er ikke nødvendig med spesielle kvalifikasjoner eller meninger for å være med i et av våre arbeidslag eller å gjøre enkeltoppgaver sammen med oss.

Plan for trosopplæring i Eidskog

 

Da kristendomsundervisningen ble tatt bort fra skolen ble det samtidig bestemt at kirken skulle få både materielle og menneskelige resurser til å fortsette arbeidet med å drive opplæring i kristen tradisjon og tro.

Vår kultur har så dype røtter i kristen forståelse og tenkning at det er nesten umulig å ta vare på våre egne kulturelle og tradisjonelle fortellinger og handlinger uten at vi har noe kjennskap til Bibelen og kirkens historie.

Derfor arbeider vi aktivt for å finne gode former for undervisning som kan nå alle de som døpes i kirken og være til hjelp for foreldre og andre voksne som ønsker å gi barna del i både tradisjoner og trosuttrykk.

En egen plan skal være godkjent av bispedømmerådet for dette arbeidet i hver enkelt menighet.

Denne planen er under utarbeiding og vil alltid være under forandring. Både innhold og tiltak i planen skal hjelpe oss å ta vare på tro og kultur i samfunnet vårt og det er viktig for oss at det er mest mulig anvendelig både for menighetene for barna selv og for familiene som ønsker å bruke denne planen.

I dagens samfunn tror vi det betyr mye å ha en slik opplæring for å skape trygghet og tillit både i bruken av egne tradisjoner og i møte med og gjensidig forståelse av andre kulturer og tradisjoner.